Альона Кошкина

8 януари, 2018


Альона Кошкина работи като експерт в Асоциация за опазване на биологичното разнообразие на Казахстан/партньор на BirdLife International/Казахстан от 2011 година. Альона координира консервационни проекти за два вида (Идентифициране на състоянието на популацията и миграционните пътища  на тръноопашатата потапница в Казахстан и Изследване на състоянието на популацията на степни вълци в Централен Казахстан). Кошкина участва и в екосистемните изследвания на въздействието на селското стопанство върху степното биоразнообразие. Алоьона има магистърска степен по биологично образование и от 2015 г. разработва доктурантура в Института по Екология и ландшафт при Университета в Мюнстер – Германия. Основната част от времето си прекарва в Казахстан.