Работна група за редките видове гъски беше създадена в Казахстан


Работна група за редките видове гъски беше създадена в Казахстан по време на онлайн среща за обсъждане на проекта на Националния видов план за действие на червеногушата гъска и малката белочела гъска.

Основните задачи на работната група включват: координиране работата на организации и отделни специалисти в изследванията и опазването на редки видове гъски в Казахстан и осигуряване на обмен на информация и опит.

 

Групата е сформирана от десетима специалисти от пет региона на Казахстан и ще бъде попълван допълнително.

Онлайн срещата включваше следното съдържание:

  • представяне на доклади за основните резултати от консервационни дейности на редки гъски през 2013—2020 години;
  • обсъждане на проекта на Националния план, по-специално изясняване и съгласуване на дейностите и срокове, съдържание на планиране на семинари и срещи, график на дейностите за 2021—2023 г.

Срещата беше организирана от ACBK, с подкрепата на Комитета по горите и дивата природа към Министерството на екологията, геологията и природните ресурси на Република Казахстан. В срещата участваха служители на комитета, специалисти на ACBK, експерти от Северно-Казахстанския университет „М. Козибаев“, служители на регионалната инспекция на Северен Казахстан, служители на държавните природни резервати Коргалжин и Наурзум и представители на ловците от Костанай и Северна Казахстан.

ACBK изпълнява проекти за опазване на редки гъски от 2010 г. Ежегодно се провеждат мониторингово-изследователски работи през пролетния и есенния сезон по време на миграцията на гъските.