Новини от дейността на проекта в Украйна


Ловния сезон в Украйна приключва! Въпреки че някои са ловци на документи, но всъщност бракониери, веднага отиват в друга категория – категорията” елит “, на която е дадено разрешение да” ловува на хищници “и да продължи да бракува. хора и ние незабавно и безмилостно ще предприемаме действия срещу тях!казва д-р Иван Русев Научен директор на Парка Тузловски лимани и координатор на Проекта за Украйна.

През последния ловен сезон имахме много взаимодействия с ловци и бракониери, с изненади и не толкова. В същото време сред ловците имаше хора, които, въпреки вълнението да убият дивеч, все още знаят по какво ще стрелят, като знаят и границите на ловните им територии. Във всички случаи много от тях вече са научили границите на природния парк “Тузловски лимани”. С такива ловци, които срещнахме по време на проучванията на Червеногушата гъска в рамките на проекта LIFE “Сигурен прелетен път” ние обменяхме информация за птиците, необходимостта от тяхната защита, служителите в Националния парк естествено комуникират приятелски с тях. В сътрудничество с тях ние търсим начини за свеждане до минимум на отрицателното въздействие на лова не само върху редките птици, като червеногушата гъска, но и необходимостта да се запази и обогати фауната на Черно море и да се запазят последните краища на природата за бъдещите поколения. Сред тях има хора с които можем да обсъдим проблемите свързани с опазването на фауната, като тези ловци от района на Татабанбар и от Одеса, с които се срещнахме на полето, в района на НП “Тузловски Лимани” по време на полевите патрули, които провеждахме”.

 

Иван продължава: “Въпреки факта, че аз съм категоричен опонент на лова, трябва да отбележим, че има и ловци и ловци, и не всеки ловец е бракониер. Въпреки това се надявам, че нашият национален парк, с всеки ловен сезон, ще има повече и повече привърженици на запазването и на дивата природа, отколкото за тези, които искат да стрелят и не мислят за “утре”. Ловът свърши, но все още има някои недоброжелатели на червеногушите гъски – фермери, които искат да  плашат гъските и понякога вземат пушката, за да изплашат птиците от полетата си. С тях все още трябва да работим последователно и да се обучаваме за необходимостта от защита на червеногушата гъска, която идва при нас през зимата. Благодаря на всички, които мислеят и си сътрудничат с нас по пътя на запазване на дивата фауна и остатъците от дивата природа на Черноморския регион.

Д-р Иван Русев дискутира проблеми с ловци по време на проверките