Семинар за устойчиво ползване и опазване на мигриращи водолюбиви птици в Румъния


От 9 до 10 юни в Букурещ се проведе последният семинар, базиран на Природозащитно Ръководството на AEWA № 5 – Ръководство за устойчиво ползване на мигриращи водолюбиви птици.

На семинара нашите двама обучители Нийлс Кайнтструп от Университета в Орхус в Дания – водещ експерт по биология на дивеча, заедно със своя колега д-р Шаболсч Наги от Wetlands International, представиха на румънските участници важни аспекти от екологията на мигриращите водолюбиви птици и основните принципи за устойчиво ползване на водолюбиви птици, които могат да допринесат за опазването на мигриращи видове като червеногушата гъска, но също и на ловни видове.

Около 20 експерти от различни агенции и организации – Министерството на околната среда и водите и неговите регионални инспекторати, Националния съюз на ловците и регионални представители, Федерацията на ловците в Румъния, както и природозащитни НПО – SOR/BirdLife Румъния и други. Семинарът се проведе в Института по биодинамика в Ботаническата градина на Букурещ и беше съвместно домакинствана от румънското Министерство на околната среда и водите. Международните обучители представиха на участниците практическа информация и примери от практиката по отношение на миграционната екология, управление и устойчиви практики за улов на водолюбиви птици, предназначени да поддържат популациите на прелитане. Това беше част от иновативните компоненти за обучение на проекта Life for Safe Flight. Този семинар се фокусира главно върху лицата, вземащи решения и експерти в областта на лова, законодателството, свързано с лова и опазването на природата в Румъния, както и служителите на терен.

Двудневното обучение се основава на техническо ръководство, разработено от международни експерти и презентациите ще бъдат обобщени в цялостен комплект за обучение, който ще бъде изготвен от проекта Сигурен прелетен път.